เกียรติรางวัลนักธุรกิจเอมสตาร์

การสมัครเพื่อเริ่มต้นสร้างธุรกิจเอมสตาร์เป็นสิ่งง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้หากแต่ในระหว่างการทำงานเพื่อดูแลองค์กรธุรกิจให้เติบโต และแผ่ขยายกว้างออกไป ย่อมต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของการฟันฝ่าเพื่อประสบความสำเร็จ เฉกเช่นในทุกธุรกิจ ความมุ่งมั่น อดทน และตั้งใจเรียนรู้เพื่อรักษาและเพิ่มพูนความสำเร็จให้กับองค์กรธุรกิจ ย่อมเป็นบทพิสูจน์ ของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ประสบความสำเร็จในลำดับขั้นเกียรติรางวัลต่างๆ จึงเป็นที่ยกย่องและชื่นชม รวมทั้ง เป็นแรงบันดาลใจแก่นักธุรกิจเอมสตาร์รุ่นต่อๆ ไป บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษที่นอกเหนือจากแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง ll เพื่อร่วมแสดงความยินดีและประกาศเกียรติคุณของท่านนักธุรกิจเอมสตาร์ในแต่ละลำดับขั้นความสำเร็จ ดังต่อไปนี้

ลำดับขั้นความสำเร็จของนักธุรกิจเอมสตาร์ (STAR RANKING)

เพิร์ลสตาร์

บรอนซ์สตาร์: Bronze Star
นักธุรกิจเอมสตาร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 10,000 พีวีขึ้นไปต่อเดือนเป็นครั้งแรก เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมอบเข็มเกียรติคุณ และประกาศชื่อของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

แพลทตินัมสตาร์

ซิลเวอร์สตาร์ : Silver Star
นักธุรกิจเอมสตาร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 20,000 พีวีขึ้นไปต่อเดือนเป็นครั้งแรก เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมอบเข็มเกียรติคุณ และประกาศชื่อของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพิร์ลสตาร์

โกลด์สตาร์: Gold Star
นักธุรกิจเอมสตาร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 30,000 พีวีขึ้นไปต่อเดือนเป็นครั้งแรก เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมอบเข็มเกียรติคุณ และประกาศชื่อของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

แพลทตินัมสตาร์

แพลทตินัมสตาร์ : Platinum Star
บริษัทฯ มอบเกียรติรางวัลนี้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไปที่ยังดำรงสมาชิกภาพ อย่างน้อย 20 รหัส และมียอดธุรกิจทีมอ่อน 50,000 พีวีขึ้นไปต่อเดือน ครบ 3 เดือน ในปีปฏิทินนั้นเป็นครั้งแรก เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมอบเข็มเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ และประกาศชื่อของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพิร์ลสตาร์

เพิร์ลสตาร์ : Pearl Star
บริษัทฯ มอบเกียรติรางวัลนี้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไปที่ยังดำรงสมาชิกภาพ อย่างน้อย 30 รหัส และมียอดธุรกิจทีมอ่อน 100,000 พีวีขึ้นไปต่อเดือน ครบ 3 เดือน ในปีปฏิทินนั้นเป็นครั้งแรก เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมอบเข็มเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ และประกาศชื่อของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

รูบี้สตาร์

รูบี้สตาร์ : Ruby Star

บริษัทฯ มอบเกียรติรางวัลนี้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไปที่ยังดำรงสมาชิกภาพ อย่างน้อย 30 รหัส และมียอดธุรกิจทีมอ่อน 200,000 พีวีขึ้นไปต่อเดือน ครบ 3 เดือนในปีปฏิทินนั้นเป็นครั้งแรก เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับรูบี้สตาร์
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยการประกาศชื่อของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นผู้ปราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษัทฯ เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
แซฟไฟร์สตาร์

แซฟไฟร์สตาร์ : Sapphire Star

บริษัทฯ มอบเกียรติรางวัลนี้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไปที่ยังดำรงสมาชิกภาพ อย่างน้อย 40 รหัส และมียอดธุรกิจทีมอ่อน 300,000 พีวีขึ้นไปต่อเดือน ครบ 6 เดือนในปีปฏิทินนั้นเป็นครั้งแรก เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้

 • ได้รับมอบเข็มเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับแซฟไฟร์สตาร์
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยการประกาศชื่อของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นผู้ปราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษัทฯ เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
เอมเมอร์รัลด์สตาร์

เอมเมอร์รัลด์สตาร์ : Emerald Star

บริษัทฯ มอบเกียรติรางวัลนี้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไปที่ยังดำรงสมาชิกภาพ อย่างน้อย 50 รหัส และมียอดธุรกิจทีมอ่อน 450,000 พีวีขึ้นไปต่อเดือน ครบ 6 เดือนในปีปฏิทินนั้นเป็นครั้งแรก เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้

 • ได้รับมอบเข็มเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับเอมเมอร์รัลด์สตาร์
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยการประกาศชื่อของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นผู้ปราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษัทฯ เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
ไดมอนด์สตาร์

ไดมอนด์สตาร์ : Diamond Star

บริษัทฯ มอบเกียรติรางวัลนี้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไปที่ยังดำรงสมาชิกภาพ อย่างน้อย 60 รหัส และมียอดธุรกิจทีมอ่อน 600,000 พีวีขึ้นไปต่อเดือน ครบ 6 เดือนในปีปฏิทินนั้นเป็นครั้งแรก เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้

 • ได้รับมอบเข็มเกียรติคุณ และโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับไดมอนด์สตาร์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับไดมอนด์สตาร์ “สู่ฝันอันยิ่งใหญ่” TOUCH YOUR DREAM
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยการประกาศชื่อ, รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณผ่านจอประกาศเกียรติคุณที่บริษัทฯ
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นบิสสิเนสคลาส (หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆ ที่ได้รับเชิญจากบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับไดมอนด์สตาร์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับไดมอนด์สตาร์ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นผู้ปราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษัทฯ เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
ดับเบิ้ล ไดมอนด์สตาร์

ดับเบิ้ล ไดมอนด์สตาร์ : Double Diamond Star

บริษัทฯ มอบเกียรติรางวัลนี้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ดำรงคุณสมบัติระดับไดมอนด์สตาร์ และให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจ เอมสตาร์ ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไปที่ยังดำรงสมาชิกภาพ อย่างน้อย 60 รหัส และมียอดธุรกิจทีมอ่อน 1,200,000 พีวีขึ้นไปต่อเดือน ครบ 6 เดือนในปีปฏิทินนั้นเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับไดมอนด์สตาร์ขึ้นไปอย่างน้อย 2 รหัส และทุกรหัสต้องดำรงคุณสมบัติของไดมอนด์สตาร์ครบ 6 เดือน ในรอบปีปฏิทิน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีดังต่อไปนี้

 • ได้รับมอบเข็มเกียรติคุณ และโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับดับเบิ้ล ไดมอนด์สตาร์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับดับเบิ้ล ไดมอนด์สตาร์ “สู่ฝันอันยิ่งใหญ่” TOUCH YOUR DREAM
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยการประกาศชื่อ, รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณผ่านจอประกาศเกียรติคุณที่บริษัทฯ
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นบิสสิเนสคลาส (หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆ ที่ได้รับเชิญจากบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับดับเบิ้ล ไดมอนด์สตาร์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับดับเบิ้ล ไดมอนด์สตาร์ ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นผู้ปราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษัทฯ เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
ทริปเปิ้ล ไดมอนด์สตาร์

ทริปเปิ้ล ไดมอนด์สตาร์ : Triple Diamond Star

บริษัทฯ มอบเกียรติรางวัลนี้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ดำรงคุณสมบัติระดับไดมอนด์สตาร์ และให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไปที่ยังดำรงสมาชิกภาพ อย่างน้อย 60 รหัส และมียอดธุรกิจทีมอ่อน 1,800,000 พีวีขึ้นไปต่อเดือน ครบ 6 เดือนในปีปฏิทินนั้นเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ ระดับไดมอนด์สตาร์ ขึ้นไปอย่างน้อย 3 รหัส และทุกรหัสต้องดำรงคุณสมบัติของไดมอนด์สตาร์ครบ 6 เดือน ในรอบปีปฏิทิน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีดังต่อไปนี้

 • ได้รับมอบเข็มเกียรติคุณ และโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับทริปเปิ้ล ไดมอนด์สตาร์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับทริปเปิ้ล ไดมอนด์สตาร์ “สู่ฝันอันยิ่งใหญ่” TOUCH YOUR DREAM
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยการประกาศชื่อ, รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณผ่านจอประกาศเกียรติคุณที่บริษัทฯ
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นบิสสิเนสคลาส (หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆ ที่ได้รับเชิญจากบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับทริปเปิ้ล ไดมอนด์สตาร์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับทริปเปิ้ล ไดมอนด์สตาร์ ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นผู้ปราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษัทฯ เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
คราวน์รูบี้สตาร์

คราวน์รูบี้สตาร์ : Crown Ruby Star

บริษัทฯ มอบเกียรติรางวัลนี้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ดำรงคุณสมบัติระดับไดมอนด์สตาร์และให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไปที่ยังดำรงสมาชิกภาพอย่างน้อย 70 รหัส ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับไดมอนด์สตาร์ขึ้นไป อย่างน้อย 6 รหัส และทุกรหัสต้องดำรงคุณสมบัติของไดมอนด์สตาร์ครบ 6 เดือน ในรอบปีปฏิทิน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีดังต่อไปนี้

 • ได้รับมอบเข็มเกียรติคุณ และโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์รูบี้สตาร์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์รูบี้สตาร์ “สู่ฝันอันยิ่งใหญ่” TOUCH YOUR DREAM
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยการประกาศชื่อ, รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่าน ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณผ่านจอประกาศเกียรติคุณที่บริษัทฯ
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมที่พักห้องสวีทของโรงแรม (หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆ ที่ได้รับเชิญจากบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์รูบี้สตาร์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับผู้นำพิเศษในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นผู้ปราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษัทฯ เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
คราวน์แซฟไฟร์สตาร์

คราวน์แซฟไฟร์สตาร์ : Crown Sapphire Star

บริษัทฯ จะมอบเกียรติรางวัลนี้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ดำรงคุณสมบัติระดับไดมอนด์สตาร์ และให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไปที่ยังดำรงสมาชิกภาพ อย่างน้อย 80 รหัส ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับไดมอนด์สตาร์ขึ้นไป อย่างน้อย 9 รหัส และทุกรหัสต้องดำรงคุณสมบัติของไดมอนด์สตาร์ครบ 6 เดือน ในรอบปีปฏิทิน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีดังต่อไปนี้

 • ได้รับมอบเข็มเกียรติคุณ และโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์แซฟไฟร์สตาร์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์แซฟไฟร์สตาร์ “สู่ฝันอันยิ่งใหญ่” TOUCH YOUR DREAM
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยการประกาศชื่อ, รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณผ่านจอประกาศเกียรติคุณที่บริษัทฯ
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมที่พักห้องสวีทของโรงแรม (หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆ ที่ได้รับเชิญจากบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์แซฟไฟร์สตาร์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับผู้นำพิเศษในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นผู้ปราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษัทฯ เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
คราวน์เอมเมอร์รัลด์สตาร์

คราวน์เอมเมอร์รัลด์สตาร์ : Crown Emerald Star

บริษัทฯ จะมอบเกียรติรางวัลนี้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ดำรงคุณสมบัติระดับไดมอนด์สตาร์ และให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไปที่ยังดำรงสมาชิกภาพ อย่างน้อย 90 รหัส, ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับไดมอนด์สตาร์ขึ้นไป อย่างน้อย 12 รหัส และทุกรหัสจะต้องดำรงคุณสมบัติของไดมอนด์สตาร์ครบ 6 เดือน ในรอบปีปฏิทิน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีดังต่อไปนี้

 • ได้รับมอบเข็มเกียรติคุณ และโล่ประกาศเกียติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์เอมเมอร์รัลด์สตาร์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์เอมเมอร์รัลด์สตาร์ “สู่ฝันอันยิ่งใหญ่” TOUCH YOUR DREAM
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยการประกาศชื่อ, รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณผ่านจอประกาศเกียรติคุณที่บริษัทฯ
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมที่พักห้องสวีทของโรงแรม (หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆ ที่ได้รับเชิญจากบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์เอมเมอร์รัลด์สตาร์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับผู้นำพิเศษในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นผู้ปราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษัทฯ เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
คราวน์ไดมอนด์สตาร์

คราวน์ไดมอนด์สตาร์ : Crown Diamond Star

บริษัทฯ จะมอบเกียรติรางวัลนี้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ดำรงคุณสมบัติระดับไดมอนด์สตาร์ และให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไปที่ยังดำรงสมาชิกภาพอย่างน้อย 100 รหัส, ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับไดมอนด์สตาร์ขึ้นไปอย่างน้อย 15 รหัส และทุกรหัสจะต้องดำรงคุณสมบัติของไดมอนด์สตาร์ครบ 6 เดือนในรอบปีปฏิทิน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีดังต่อไปนี้

 • ได้รับมอบเข็มเกียรติคุณ และโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์ไดมอนด์สตาร์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์ไดมอนด์สตาร์ “สู่ฝันอันยิ่งใหญ่” TOUCH YOUR DREAM
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยการประกาศชื่อ, รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณผ่านจอประกาศเกียรติคุณที่บริษัทฯ
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมที่พักห้องสวีทของโรงแรม (หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆ ที่ได้รับเชิญจากบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์ไดมอนด์สตาร์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับผู้นำพิเศษในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นผู้ปราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษัทฯ เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

คราวน์ซิลเวอร์จูบิลี่สตาร์

คราวน์ซิลเวอร์จูบิลี่สตาร์ : Crown Silver Jubilee Star

บริษัทฯ จะมอบเกียรติรางวัลนี้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์ไดมอนด์สตาร์ ที่ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับไดมอนด์สตาร์ขึ้นไปอย่างน้อย 25 รหัส และทุกรหัสต้องดำรงคุณสมบัติของไดมอนด์สตาร์ครบ 6 เดือนในรอบปีปฏิทิน สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้

 • ได้รับมอบเข็มเกียรติคุณ และโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์ซิลเวอร์จูบิลี่สตาร์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์ซิลเวอร์จูบิลี่สตาร์ “สู่ฝันอันยิ่งใหญ่” TOUCH YOUR DREAM
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยการประกาศชื่อ, รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณผ่านจอประกาศเกียรติคุณที่บริษัทฯ
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมที่พักห้องสวีทของโรงแรม (หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆ ที่ได้รับเชิญจากบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์ซิลเวอร์จูบิลี่สตาร์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับผู้นำพิเศษในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นผู้ปราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษัทฯ เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

คราวน์โกลด์เด้นท์จูบิลี่สตาร์

คราวน์โกลด์เด้นท์จูบิลี่สตาร์ : Crown Golden Jubilee Star

บริษัทฯ จะมอบเกียรติรางวัลนี้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์ไดมอนด์สตาร์ ที่ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับไดมอนด์สตาร์ขึ้นไปอย่างน้อย 50 รหัส และทุกรหัสต้องดำรงคุณสมบัติของไดมอนด์สตาร์ครบ 6 เดือนในรอบปีปฏิทิน สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้

 • ได้รับมอบเข็มเกียรติคุณ และโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์โกลด์เด้นท์จูบิลี่สตาร์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์โกลด์เด้นท์จูบิลี่สตาร์ “สู่ฝันอันยิ่งใหญ่” TOUCH YOUR DREAM
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยการประกาศชื่อ, รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณผ่านจอประกาศเกียรติคุณที่บริษัทฯ
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมที่พักห้องสวีทของโรงแรม (หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆ ที่ได้รับเชิญจากบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์โกลด์เด้นท์จูบิลี่สตาร์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับผู้นำพิเศษในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นผู้ปราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษัทฯ เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

คราวน์เซ็นจูรี่สตาร์

คราวน์เซ็นจูรี่สตาร์ : Crown Century Star

บริษัทฯ จะมอบเกียรติรางวัลนี้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์ไดมอนด์สตาร์ ที่ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับไดมอนด์สตาร์ขึ้นไปอย่างน้อย 100 รหัส และทุกรหัสต้องดำรงคุณสมบัติของไดมอนด์สตาร์ครบ 6 เดือนในรอบปีปฏิทิน สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้

 • ได้รับมอบเข็มเกียรติคุณ และโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์เซ็นจูรี่สตาร์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์เซ็นจูรี่สตาร์ “สู่ฝันอันยิ่งใหญ่” TOUCH YOUR DREAM
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยการประกาศชื่อ, รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณผ่านจอประกาศเกียรติคุณที่บริษัทฯ
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมที่พักห้องสวีทของโรงแรม (หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆ ที่ได้รับเชิญจากบริษัทฯ
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับคราวน์เซ็นจูรี่สตาร์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับผู้นำพิเศษในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมครอบครัวของท่านสู่การเยือนสาขาต่างประเทศ
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นผู้ปราศรัยรับเชิญในการประชุมของบริษัทฯ เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)