อีเว้นท์ที่กำลังมาถึง

  • 03
  •  ธ.ค. 66
  • DARE to SUCCESS กล้าสำเร็จ

  • 03
  •  ธ.ค. 66
  • พิธีมอบเข็มเกียรติคุณ

  • 06
   • ธ.ค. 66
  • Zoom Joining a Meeting : Success Maps

  โดย นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์

  • 19:00 น.
  • Meeting ID: 758 862 3889
  • Passcode: ppNMa0
  • 09
  •  ธ.ค. 66
  • การฝึกอบรม สุขภาพดี สร้างได้ กับ ไวทอลสตาร์

  • 13
   • ธ.ค. 66
  • Zoom Joining a Meeting : Success Maps

  โดย นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์

  • 19:00 น.
  • Meeting ID: 758 862 3889
  • Passcode: ppNMa0
  • 20
   • ธ.ค. 66
  • Zoom Joining a Meeting : Success Maps

  โดย นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์

  • 19:00 น.
  • Meeting ID: 758 862 3889
  • Passcode: ppNMa0
  • 23
  •  ธ.ค. 66
  • 60 Days VITAL STAR Healthy Slimming Challenge

  • 24
  •  ธ.ค. 66
  • Workshop : เทคนิคการ Why I join AIMSTAR อย่างมืออาชีพ