อีเว้นท์ที่กำลังมาถึง

  • 07
  • ธ.ค. 65
  • AIMSTAR LIVE EP.249

  โดย นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์

  • 19:00 น.
  • FB : AimstarLearningSociety
  • 11
  • ธ.ค. 65
  • 12
  • ธ.ค. 65
  • 17-18
  • ธ.ค. 65
  • การสัมมนาพิเศษ GO TO RUBY STAR

  • 21
  • ธ.ค. 65
  • AIMSTAR LIVE EP.250

  โดย นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์

  • 19:00 น.
  • FB : AimstarLearningSociety
  • 08
  • ม.ค. 66
  • การฝึกอบรม สร้างสุขภาพที่ดี & สร้างรายได้ที่มั่นคง กับ ธุรกิจเอมสตาร์