ดาวน์โหลดเพลงบริษัท

เพลง เส้นทางชีวิต

ขับร้องโดย

ภพธร สุนทรญาณกิจ,อลิสา นานา

คําร้อง บอย โกสิยพงษ์

เรียบเรียง บอย โกสิยพงษ์

ทํานอง David Vasquez

เพลง สู่ฝันอันยิ่งใหญ่

ขับร้องโดย

อ๊อฟ ปองศักดิ์

คําร้อง พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ

เรียบเรียง บวรภัส จินต์ประเสริฐ

ทํานอง สุรพันธ์ จําลองกุล

เพลง กล้าเปลี่ยน

ขับร้องโดย

กบ แท็กซี่

คําร้อง พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ

เรียบเรียง พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ

ทํานอง พนา ณ วงศ์วรรณศ์

เพลง แกะดำแกะดาว

ขับร้องโดย

อาร์สยาม

คําร้อง อาร์สยาม

เรียบเรียง อาร์สยาม

ทํานอง อาร์สยาม

เพลง แสงแห่งชัยชนะ

ขับร้องโดย

อาร์สยาม

คําร้อง อาร์สยาม

เรียบเรียง อาร์สยาม

ทํานอง อาร์สยาม