เอมสตาร์ มอบน้ำแร่ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

  • 01-02-2566


  • เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดย นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการ และ น.ส. สุชญา มหัทธนธัญ กรรมการบริหาร ได้มอบน้ำแร่เอมสตาร์ จำนวน 5,000 ขวด แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จากบ้านส่งโรงพยาบาล โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคุณวนิชยา ทองแนบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมอื่นๆ