การชำระเงินสำหรับลูกค้าวีไอพี

วิธีการชำระเงินค่าสินค้าสำหรับลูกค้าวีไอพี

การชำระเงินค่าสินค้า มี 5 ช่องทางดังนี้

 1. ชำระที่บริษัทฯ
 2. ชำระโดยเงินโอนผ่านธนาคาร
 3. ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM)
 4. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 5. บริการเก็บเงินปลายทาง COD (Cash On Delivery)

1. ชำระที่บริษัทฯ

การชำระเงินค่าสินค้า มี 3 ช่องทางดังนี้

 • ชำระด้วยเงินสด
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต (ท่านจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตนั้น ๆ ไม่สามารถให้ผู้อื่นนำบัตรเครดิตของท่านมาใช้แทนได้ ดังนั้นท่านจะต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)
 • ชำระด้วยใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher)

2. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนาม "บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด" ตามเลขที่บัญชีธนาคารต่อไปนี้

ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นานาเหนือ 197-0-62542-0
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นานาเหนือ 063-2-67481-3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นานาเหนือ 000-0-03852-0
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพลินจิต 001-9-22954-2

ลูกค้าวีไอพีสามารถยืนยันการโอนเงินได้หลายช่องทางดังต่อไปนี้

 • โทรศัพท์กลับมายังหมายเลข 02-726-9030 เพื่อแจ้งหมายเลข Location ที่ท่านได้โอนเงิน
 • ถ่ายภาพสลิปโอนเงินแล้วส่ง Line มาที่ Line ID: @aimstar.info
 • ส่ง MMS มายังหมายเลข 086-889-0687
 • ส่งอีเมลมาที่ payment@aimstarnetwork.com
 • แนบ “หลักฐานการโอนเงิน” ผ่านระบบ (กรณีสั่งซื้อสินค้าผ่าน Aimstarshopping online) โดยการเข้าที่เว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com > Aimstarshopping online > ลงชื่อเข้าใช้ระบุรหัสสมาชิก และรหัสผ่าน >เข้าที่ประวัติการสั่งซื้อสินค้า > เลือกเลขที่ใบสั่งซื้อ > แจ้งยืนยันการโอนเงิน > แนบไฟล์รูป และกดส่งข้อความ

3. ชำระทางตู้เอทีเอ็ม (ATM)

ในกรณีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารเดียวกันกับบัตรเอทีเอ็ม ของท่าน เพื่อเข้าบัญชีในนามของ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ตามเลขที่บัญชีธนาคารในตารางข้างต้น ทั้งนี้ เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถโทรศัพท์กลับมายังหมายเลข 02-726-9030 เพื่อแจ้งหมายเลข Location ที่ท่านได้โอนเงิน หรือถ่ายภาพสลิปโอนเงินแล้วส่ง Line มาที่ Line ID: @aimstar.info, ส่ง MMS มายังหมายเลข 086-889-0687 หรือจะส่งมาทาง อีเมล payment@aimstarnetwork.com ก็ได้ จึงจะถือว่าท่านได้ยืนยันการชำระเงินแล้ว

หมายเหตุ

 • ท่านจะต้องไม่โอนเงินมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ ปฏิเสธการติดตามรายการใดๆ ที่ท่านได้ดำเนินการไว้อย่างไม่ถูกต้องและสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบ ต่อการกระทำดังกล่าวของท่านในทุกกรณี
 • การชำระเงินโดยใช้บริการทางธนาคารรูปแบบต่างๆ เช่น เอทีเอ็ม(ATM) หรืออินเตอร์เน็ตธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการให้บริการจากบัญชีของลูกค้าวีไอพีผู้ใช้บริการตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
 • เอกสารยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าที่ส่งมายังแผนกรับชำระเงิน หลังเวลา 19.30 น. บริษัทฯ จะทำการยืนยันการชำระเงินของท่านในวันทำการถัดไป

4. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ลูกค้าวีไอพีที่สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์สามารถเลือกบริการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ดังนี้

การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ หรือ ไลน์ไอดี ท่านต้องระบุความประสงค์ที่จะชำระค่าสินค้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว พนักงานที่จะแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระและเลขที่ใบสั่งซื้อให้ท่านทราบ บริษัทฯ จะส่ง MMS หมายเลขบาร์โค้ดทั้ง 15 หลักไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ซึ่งท่านสามารถนำเลขที่บาร์โค้ด 15 หลัก แจ้งกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อทำการชำระค่าสินค้า ในกรณีที่ไม่ได้รับ MMS กรุณาติดต่อพนักงาน โทร. 02-726-9030 ตั้งแต่เวลา 10.30-19.30 น. (เปิดบริการทุกวัน)

การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เมื่อถึงขั้นตอนการชำระค่าสินค้าให้ท่านเลือกวิธีชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระบบจะให้ยืนยันอีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นให้กดที่ “กรุณากดปุ่มนี้เพื่อดำเนินการ” ท่านจะสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ซึ่งจะมีบาร์โค้ดและตัวเลข 15 หลักระบุอยู่ นำใบแจ้งการชำระเงินไปแสดงที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อทำการชำระค่าสินค้า หากต้องการพิมพ์ซ้ำสามารถเข้าไปพิมพ์ซ้ำได้จากอีเมลที่ระบุไว้ในการสั่งซื้อสินค้า เมื่อชำระค่าสินค้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วจะมีอีเมลแจ้งให้กับพนักงานบริษัทฯ ทราบโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องโทรศัพท์หรือส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้ามาอีก ในที่ท่านชำระค่าสินค้าหลังเวลา 19.30 น. บริษัทฯ จะทำการยืนยันการชำระเงินในวันทำการถัดไป

5. บริการเก็บเงินปลายทาง COD (Cash On Delivery)

เป็นการชำระเงินเมื่อได้รับสินค้าแล้ว มีรายละเอียดการใช้บริการดังต่อไปนี้

 1. สำหรับการสั่งซื้อทุกประเภท
 2. จำนวนเงินระหว่าง 2,000 - 50,000 บาท ต่อหนึ่งใบเสร็จและชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต)