การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าวีไอพี

ลูกค้าวีไอพีสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

ลูกค้าวีไอพีสามารถเลือกช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกสบาย ทั้ง 6 แบบ ดังต่อไปนี้

 1. สั่งซื้อหน้าเคาน์เตอร์ที่บริษัทฯ
 2. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ 02-726-9030
 3. สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Aimstar shopping online ได้ที่เว็บไซต์ https://shopping.aimstarnetwork.com/th/
 4. สั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน AIMSTAR Shopping Online TH
 5. สั่งซื้อผ่านไลน์ไอดี : @aimstar.info
 6. สั่งซื้อผ่านอินบ๊อกซ์ของเฟชบุ๊ก (Facebook) : aimstarnetwork.officialaccount

1. สั่งซื้อหน้าเคาน์เตอร์ที่บริษัทฯ

ลูกค้าวีไอพีสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่บริษัทฯ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. 1.1 กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ (แบบปกติ) ให้ครบถ้วนอาทิ รหัสสินค้า, รายการสินค้า, จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ และจำนวนเงิน
 2. 1.2 หากต้องการชำระเงินด้วยการใช้ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง(กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมถึงวิธีการใช้ใบสำคัญลดหนี้)
 3. 1.3 แสดงบัตรประชาชนของผู้ดำเนินการสั่งซื้อทุกครั้ง ในกรณีที่ท่านมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการสั่งซื้อสินค้าในรหัสของตน ผู้มาดำเนินการสั่งซื้อสินค้าแทนจะต้องแสดงบัตรประชาชนต่อพนักงานบริษัทฯ ทุกครั้ง
 4. 1.4 รับบัตรคิว แล้วรอพนักงานเรียกชำระเงิน
 5. 1.5 ท่านสามารถชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิต ที่ระบุชื่อของตนเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น บริษัทฯ ปฏิเสธการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกรณีที่ผู้ชำระมิใช่เจ้าของบัตรในทุกกรณี การชำระด้วยบัตรเครดิตต้องแสดงบัตรประชาชนด้วยทุกครั้ง
 6. 1.6 เมื่อชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับ “ใบรับชำระเงิน” ไว้เป็นหลักฐาน และรอคิวรับสินค้า
 7. 1.7 เมื่อพนักงานเรียกรับสินค้าตามคิวอีกครั้ง ท่านจะต้องแสดง “ใบรับชำระเงิน” แก่พนักงาน เพื่อรับสินค้า ทั้งนี้ ท่านจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน ชื่อผู้สั่งซื้อ รายการสินค้า และ จำนวนให้ถูกต้องก่อนออกจากเคาน์เตอร์จ่ายสินค้าทุกครั้ง (หากพบความผิดพลาดกรุณาแจ้งพนักงานเพื่อแก้ไขทันที)
 8. 1.8 ท่านและพนักงานผู้จ่ายสินค้า จะต้องเซ็นชื่อทั้งในใบรับชำระเงิน (บริษัทฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน) และ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากจำเป็นต้องติดต่อกับบริษัทฯ ในภายหลัง)

2. สั่งซื้อทางโทรศัพท์

ลูกค้าวีไอพีสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-726-9030 ตั้งแต่เวลา 10.30-19.30 น. ของทุกวัน พร้อมแจ้งรายการสั่งซื้อและระบุวิธีการชำระเงิน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. 2.1 จัดเตรียมรหัสสมาชิก, ชื่อ – นามสกุลของผู้สั่งซื้อ, รายการและจำนวนสินค้าที่จะสั่งซื้อและจำนวนเงินให้พร้อมก่อนโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่
 2. 2.2 โทรศัพท์ไปยังหมายเลข 02-726-9030 เมื่อพนักงานรับสาย กรุณาแจ้งรายละเอียดตามขั้นตอนโดยเบื้องต้น
 3. 2.3 เจ้าหน้าที่จะให้ท่านระบุวิธีการการรับสินค้า ว่าท่านต้องการรับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือ ต้องการใช้บริการจัดส่งสินค้า (กรุณาดูรายละเอียดเรื่องบริการการจัดส่งสินค้า)
 4. 2.4 พนักงานจะให้ท่านเลือกวิธีการชำระเงิน (กรุณาดูรายละเอียดเรื่องวิธีการชำระเงินค่าสินค้า) เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะทวนรายการสั่งซื้อเพื่อความถูกต้องพร้อมแจ้งเลขที่อ้างอิงของการสั่งซื้อให้ท่านบันทึกไว้ทุกครั้ง (รายการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่มิได้แจ้งยืนยันการชำระเงินภายใน 2 วัน ถัดไป จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)


3. สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Aimstar shopping online

ลูกค้าวีไอพีสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ https://shopping.aimstarnetwork.com/th/


4. สั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน AIMSTAR Shopping Online TH

ลูกค้าวีไอพีสามารถสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน AIMSTAR Shopping Online TH

 • แอนดรอยด์ (Android) ดาวน์โหลดผ่าน Play Store
 • ไอโอเอส (iOS) ดาวน์โหลดผ่าน App Store

5. สั่งซื้อผ่านไลน์ไอดี : @aimstar.info

ลูกค้าวีไอพีต้องให้ข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนแก่พนักงาน ดังต่อไปนี้

 1. 5.1 รหัสสมาชิกผู้สั่งซื้อ, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์
 2. 5.2 ระบุช่องทางการจัดส่ง (เลือก 1 ช่องทาง)

         - รับสินค้าด้วยตนเองบริษัทฯ
         - จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบทะเบียนสมาชิก

 3. 5.3 ระบุสินค้า แจ้งรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ และจำนวนเงิน
 4. 5.4 เลือกวิธีการชำระเงิน 1 ช่องทาง

         - ชำระที่บริษัทฯ
         - ชำระโดยเงินโอนผ่านธนาคาร
         - ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM)
         - ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
         - บริการเก็บเงินปลายทาง COD (Cash On Delivery)


6. สั่งซื้อผ่านอินบ๊อกซ์ของเฟชบุ๊ก (Facebook) : aimstarnetwork.officialaccount

ลูกค้าวีไอพีสามารถสั่งซื้อผ่านอินบ๊อกซ์ของเฟชบุ๊ก (Facebook) โดยแจ้งข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจน

 1. 6.1 รหัสสมาชิกผู้สั่งซื้อ, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์
 2. 6.2 ระบุสินค้า แจ้งรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, จำนวนที่สั่งซื้อ, จำนวนเงิน
 3. 6.3 ระบุวิธีการชำระเงิน
 4. 6.4 ระบุวิธีการรับสินค้า