การชำระเงิน

วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

การชำระเงินค่าสินค้า มี 6 ช่องทางดังนี้

 1. ชำระที่บริษัทฯ
 2. ชำระโดยเงินโอนผ่านธนาคาร
 3. ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM)
 4. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 5. ชำระผ่าน mPOS/miniEDC ของนักธุรกิจเอมสตาร์
 6. บริการเก็บเงินปลายทาง COD (Cash On Delivery)

1. ชำระที่บริษัทฯ

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถชำระที่บริษัทฯ ได้ทั้ง 3 แบบ

 • ชำระด้วยเงินสด
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต (ท่านจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตนั้น ๆ ไม่สามารถให้ผู้อื่นนำบัตรเครดิตของท่านมาใช้แทนได้ ดังนั้นท่านจะต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)
 • ชำระด้วยใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher)

2. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนาม "บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด" ตามเลขที่บัญชีธนาคารต่อไปนี้

ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นานาเหนือ 197-0-62542-0
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นานาเหนือ 063-2-67481-3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นานาเหนือ 000-0-03852-0
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพลินจิต 001-9-22954-2

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถยืนยันการโอนเงินได้หลายช่องทางดังต่อไปนี้

 • โทรศัพท์กลับมายังหมายเลข 02-726-9030 เพื่อแจ้งหมายเลข Location ที่ท่านได้โอนเงิน
 • ถ่ายภาพสลิปโอนเงินแล้วส่ง Line มาที่ Line ID: @aimstar.info
 • ส่ง MMS มายังหมายเลข 086-889-0687
 • ส่งอีเมลมาที่ payment@aimstarnetwork.com
 • แนบ “หลักฐานการโอนเงิน” ผ่านระบบโดยการเข้าที่เว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com > Aimstarshopping online > ลงชื่อเข้าใช้ระบุรหัสสมาชิก และรหัสผ่าน >เข้าที่ประวัติการสั่งซื้อสินค้า > เลือกเลขที่ใบสั่งซื้อ > แจ้งยืนยันการโอนเงิน > แนบไฟล์รูป และกดส่งข้อความ

3. ชำระทางตู้เอทีเอ็ม (ATM)

ในกรณีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารเดียวกันกับบัตรเอทีเอ็ม ของท่าน เพื่อเข้าบัญชีในนามของ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ตามเลขที่บัญชีธนาคารในตารางข้างต้น ทั้งนี้ เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถโทรศัพท์กลับมายังหมายเลข 02-726-9030 เพื่อแจ้งหมายเลข Location ที่ท่านได้โอนเงิน หรือถ่ายภาพสลิปโอนเงินแล้วส่ง Line มาที่ Line ID: @aimstar.info, ส่ง MMS มายังหมายเลข 086-889-0687 หรือจะส่งมาทาง อีเมล payment@aimstarnetwork.com ก็ได้ จึงจะถือว่าท่านได้ยืนยันการชำระเงินแล้ว

หมายเหตุ

 • นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องไม่โอนเงินมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ ปฏิเสธการติดตามรายการใดๆ ที่นักธุรกิจเอมสตาร์ได้ดำเนินการไว้อย่างไม่ถูกต้องและสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบ ต่อการกระทำดังกล่าวของนักธุรกิจเอมสตาร์ในทุกกรณี
 • การชำระเงินโดยใช้บริการทางธนาคารรูปแบบต่างๆ เช่น เอทีเอ็ม(ATM) หรืออินเตอร์เน็ตธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการให้บริการจากบัญชีของนักธุรกิจเอมสตาร์ผู้ใช้บริการตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
 • เอกสารยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าที่ส่งมายังแผนกรับชำระเงิน หลังเวลา 19.30 น. บริษัทฯ จะทำการยืนยันการชำระเงินของท่านในวันทำการถัดไป และท่านจะสามารถตรวจสอบยอดธุรกิจได้ในวันทำการถัดไปเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ท่านสั่งซื้อสินค้าในวันที่ 20 มกราคม 2562 และส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินมายังบริษัทฯ ในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2562 บริษัทฯ จะยืนยันการชำระเงินของท่านในวันที่ 21 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ยอดธุรกิจของท่านจะแสดงในรายงานของท่านในวันที่ 21 มกราคม 2562 ดังนั้น จึงควรจะหลีกเลี่ยงการส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินหลังเวลา 19.30 น. ของวันสิ้นเดือน

4. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

นักธุรกิจเอมสตาร์ที่สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์สามารถเลือกบริการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ดังนี้

การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ หรือ ไลน์ไอดี นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องระบุความประสงค์ที่จะชำระค่าสินค้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว พนักงานที่จะแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระและเลขที่ใบสั่งซื้อให้นักธุรกิจเอมสตาร์ทราบ บริษัทฯ จะส่ง MMS หมายเลขบาร์โค้ดทั้ง 15 หลักไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของนักธุรกิจเอมสตาร์ และนักธุรกิจเอมสตาร์สามารถนำเลขที่บาร์โค้ด 15 หลัก แจ้งกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อทำการชำระค่าสินค้า ในกรณีนักธุรกิจเอมสตาร์ไม่ได้รับ MMS กรุณาติดต่อพนักงาน โทร. 02-726-9030 ตั้งแต่เวลา 10.30-19.30 น. (เปิดบริการทุกวัน)

การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เมื่อถึงขั้นตอนการชำระค่าสินค้าให้นักธุรกิจเอมสตาร์เลือกวิธีชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระบบจะให้ยืนยันอีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นให้นักธุรกิจเอมสตาร์กดที่ “กรุณากดปุ่มนี้เพื่อดำเนินการ” นักธุรกิจเอมสตาร์จะสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ซึ่งจะมีบาร์โค้ดและตัวเลข 15 หลักระบุอยู่ นักธุรกิจเอมสตาร์นำใบแจ้งการชำระเงินไปแสดงที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อทำการชำระค่าสินค้า หากต้องการพิมพ์ซ้ำสามารถเข้าไปพิมพ์ซ้ำได้จากอีเมลที่ระบุไว้ในการสั่งซื้อสินค้า เมื่อชำระค่าสินค้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วจะมีอีเมลแจ้งให้กับพนักงานบริษัทฯ ทราบโดยอัตโนมัติ นักธุรกิจเอมสตาร์ไม่ต้องโทรศัพท์หรือส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้ามาอีก ในกรณีที่นักธุรกิจเอมสตาร์ชำระค่าสินค้าหลังเวลา 19.30 น. บริษัทฯ จะทำการยืนยันการชำระเงินในวันทำการถัดไป และนักธุรกิจเอมสตาร์จะสามารถตรวจสอบยอดธุรกิจได้ในวันทำการถัดไปเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น นักธุรกิจเอมสตาร์สั่งซื้อสินค้าในวันที่ 20 มกราคม 2562 และทำการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2562 บริษัทฯ จะยืนยันการชำระเงินในวันที่ 21 มกราคม 2562 ทั้งนี้ยอดธุรกิจของนักธุรกิจเอมสตาร์จะแสดงในรายงานวันที่ 21 มกราคม 2562

*การสั่งซื้อแบบ BEC และการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหลังเวลา 19.30 น. นักธุรกิจเอมสตาร์จะสามารถแจงยอด BEC ได้ในวันทำการถัดไป ดังนั้น กรุณาหลีกเลี่ยงการทำรายการในลักษณะเช่นนี้ในวันสิ้นเดือน

5. ชำระผ่าน mPOS/miniEDC ของนักธุรกิจเอมสตาร์

เป็นบริการพิเศษเพิ่มเติมที่บริษัทฯ อนุญาตให้นักธุรกิจเอมสตาร์ทุกท่านสามารถสั่งซื้อเครื่อง mPOS (เอ็มโพส) กับทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบอ่านบัตรเครดิตเคลื่อนที่ ท่านละ 1 เครื่อง โดยสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่เท่านั้น (ชำระเงินค่าเครื่อง mPOS 2,200 บาท พร้อมเเจ้งชื่อ - นามสกุล รหัสสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รุ่นโทรศัพท์มือถือ เเละอีเมลของท่าน)

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน K-PowerP@y (mPOS)

 1. Download K-Merchant App. จาก App Store หรือ Play Store
 2. ติดอุปกรณ์ mPOS เข้ากับมือถือของท่าน หน้าจอจะเเสดง Reader Serial Number และให้กดปุ่ม Activate Now
 3. ใส่ User ID (Staff Name) เเละใส่ Temporary Pin (Staff Pin) ที่ธนาคารได้ส่งให้ท่านทาง e-mail แล้ว
 4. ใส่ Activation Code (รหัสเปิดใช้บริการ) ที่ธนาคารได้ส่งให้ท่านทาง MMS เเล้ว
 5. กดปุ่ม Continue เพื่อเปิดการใช้บริการ
 6. จากนั้นให้ท่านตั้งรหัสลับส่วนตัวใหม่ (เป็นตัวเลข 6 หลักเท่านั้น)
 7. เครื่อง mPOS ของท่านก็จะพร้อมสำหรับการใช้งาน

ขั้นตอนการรูดใช้บัตรเครดิต

 1. เสียบเครื่อง mPOS ของท่านเข้ากับมือถือ
 2. เปิด App K-PowerP@y
 3. หน้าจอจะเเสดง เพื่อให้ท่านใส่รหัสลับของท่าน (ใส่รหัสผิดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง)
 4. กดปุ่ม Submit เพื่อเข้าระบบ
 5. หน้าจอจะเเสดงโลโก้เอมสตาร์ และให้กดปุ่ม Start Accepting Payment
 6. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ พร้อมทศนิยมสองตำแหน่ง แล้ว กด Pay Now เพื่อทำรายการต่อ
 7. เลือก OK เพื่อทำรายการต่อ
 8. จากนั้นให้เสียบบัตรเครดิตที่ต้องการชำระเงิน เพื่อขออนุมัติวงเงิน (Verify Card)
 9. เมื่อได้รับอนุมัติเเล้ว หน้าจอจะเเสดงพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าเซ็นชื่อ โดยใช้นิ้วมือ หรือ ปากกาเขียน iPAD
 10. กด Continue
 11. ใส่เบอร์มือถือของเจ้าของบัตรเครดิต และใส่ E-mail ของเจ้าของบัตรเครดิต (ถ้ามี)
 12. จากนั้นให้กด Send e-Receipt
 13. หน้าจอจะเเสดงคำว่า THANK YOU เเละสรุปจำนวนเงินให้ทราบอีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นการทำรายการ

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ mPOS

 1. ทางบริษัทฯ จะตรวจสอบจำนวนเงินกับรายการสั่งซื้อที่ท่านทำรายการเเล้ว เเละดำเนินการยืนยันการชำระเงิน (ออกใบเสร็จรับเงิน) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ท่านได้ทำรายการดังกล่าว
 2. ในกรณีที่ท่านทำรายการชำระเงินหลังจากเวลา 19.30 น. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการยืนยันการชำระเงินเป็นวันทำการถัดไป
 3. กรณีที่ท่านชำระเงินไม่ตรงกับจำนวนที่ต้องการ ท่านสามารถโทรศัพท์มายังบริษัทฯ 02-726-9030 ต่อแผนกรับชำระเงินภายในเวลาไม่เกิน 19.30 น. เพื่อทำการยกเลิกรายการนั้นๆ ได้ทันทีแต่หากเกินเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องติดต่อทางธนาคารในการยกเลิกรายการชำระเงิน และคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านภายใน 5-7 วันทำการ
 4. ขั้นตอนการทำรายการชำระเงินผ่านอุปกรณ์ mPOS ของเจ้าของเครื่อง mPOS
  • ท่านทำรายการสั่งซื้อสินค้าก่อน เเล้วจึงทำรายการชำระเงินผ่าน mPOS ภายหลังท่านได้ทำรายการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (ทั้งทางออนไลน์ หรือ โทรศัพท์ เป็นเเบบ BEC หรือปกติก็ได้) จากนั้น ท่านจึงทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง mPOS ตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อ ซึ่งจะต้องตรงกับจำนวนเงิน ที่ท่านรูดผ่านเครื่อง mPOS เท่านั้น (ห้ามขาดหรือเกิน)
  • กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าแบบ BEC และชำระเงินผ่านระบบ mPOS หลังเวลา 19.30 น. ท่านจะไม่สามารถทำการเเจงยอด BEC ได้ในทันที เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องยืนยันการชำระเงินของท่านในวันทำการถัดไป ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการทำรายการในลักษณะเช่นนี้ในวันสิ้นเดือน

6. บริการเก็บเงินปลายทาง COD (Cash On Delivery)

เป็นการชำระเงินเมื่อได้รับสินค้าแล้ว มีรายละเอียดการใช้บริการดังต่อไปนี้

 1. สำหรับการสั่งซื้อทุกประเภท
 2. จำนวนเงินระหว่าง 2,000 - 50,000 บาท ต่อหนึ่งใบเสร็จและชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต)
 3. กรณีที่สั่งซื้อแบบปกติ คะแนน (พีวี) จะเข้าในยอดธุรกิจหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการชำระเงินแล้วเท่านั้น (ภายใน 2-3 วันทำการ)
 4. กรณีที่สั่งซื้อแบบ BEC จะสามารถแจงยอดได้ หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการชำระเงินแล้วเท่านั้น (ภายใน 2-3 วันทำการ) นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องระมัดระวังการสั่งซื้อแบบบริการเก็บเงินปลายทางในช่วงปลายเดือน
 5. กรณีการซื้อแบบ BEC สำหรับสินค้าโปรโมชั่น นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถซื้อได้ก่อนสิ้นสุดวันโปรโมชั่นนั้นๆ 5 วัน

หมายเหตุ : หากเกิดกรณีปฎิเสธการรับสินค้า นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับคืนยังบริษัทฯ
โดยมีอัตราค่าบริการตั้งแต่ 65 - 285 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการของบริษัทขนส่งตามพื้นที่นั้นๆ)

ตัวอย่าง 1 : สั่งสินค้า วันที่ 5 ก.พ. 62 (ก่อน 14:00 น.) สินค้าถูกจัดส่งถึงท่านใน วันที่ 6 ก.พ. 62 ท่านจะสามารถตรวจสอบยอดธุรกิจ ดังกล่าวได้ใน วันที่ 7-8 ก.พ. 62

ตัวอย่าง 2 : สั่งสินค้า วันที่ 31 ม.ค. 62 (ก่อน 14:00 น.) สินค้าถูกจัดส่งถึงท่านใน วันที่ 1 ก.พ. 62 ยอดธุรกิจของท่านจะแสดงในระบบ วันที่ 2-3 ก.พ. 62 ซึ่งหมายความว่า ยอดการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว จะเป็นยอดธุรกิจของเดือน กุมภาพันธ์ 62 ดังนั้น หากท่านต้องการลงยอดธุรกิจเป็นเดือนมีนาคม ท่านต้องหลีกเลี่ยง การสั่งซื้อแบบเลือกเก็บเงินปลายทาง ในช่วงใกล้สิ้นเดือน