การเริ่มต้นธุรกิจเอมสตาร์

การเริ่มต้นธุรกิจเอมสตาร์

การเริ่มต้นธุรกิจเอมสตาร์อย่างถูกต้อง ทั้งแนวคิด และการลงมือทำ นับเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างองค์กรธุรกิจเอมสตาร์ให้แข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด การดำเนินธุรกิจเอมสตาร์อย่างถูกต้อง จึงเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการสร้างรายได้และความสำเร็จที่สวยงาม มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป

1. การใช้ผลิตภัณฑ์

คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ นักธุรกิจเอมสตาร์ควรเริ่มต้นจากการใช้สินค้าด้วยตนเองเพื่อจะได้สัมผัสและค้นพบความประทับใจจากการใช้สินค้า สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และแนะนำสินค้าให้กับผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ เกิดการขยายตัวของเครือข่ายของผู้ใช้สินค้าและเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการสร้างความสำเร็จ

2. การสปอนเซอร์

คือการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้รับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจเอมสตาร์และตัดสินใจสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ในองค์กรธุรกิจของเรา เพื่อร่วมกันสร้างความสำเร็จ (บางคนที่เราให้การสปอนเซอร์เขาอาจจะสนใจเพียงต้องการใช้สินค้าก็สามารถสมัครเป็นลูกค้าวีไอพี) ปริมาณและคุณภาพของการสปอนเซอร์มีผลโดยตรงต่อขนาดของความสำเร็จ หากเราเป็นผู้หนึ่งที่มีความตั้งใจในการสร้างความสำเร็จขนาดใหญ่ เราต้องมีปริมาณการสปอนเซอร์ที่สูงโดยเฉลี่ย 20-30 รหัสในเดือนแรก

3. การประชุม

คือลักษณะการทำงานที่มีความสำคัญมากในธุรกิจเอมสตาร์ โดยการประชุมจะมีหลายรูปแบบและหลายวัตถุประสงค์ เช่น การประชุมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า แผนธุรกิจ เทคนิคการทำงาน การพิชิตเป้าหมาย ฯลฯ นักธุรกิจเอมสตาร์ ควรนำพาตนเองและองค์กรธุรกิจเข้าร่วมในการประชุมที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ หรือผู้นำในกลุ่มของตน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและเป็นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรที่จำเป็นต่อการรองรับความสำเร็จขนาดใหญ่ นอกจากนี้นักธุรกิจเอมสตาร์ยังสามารถจัดประชุมกลุ่มย่อยเองเพื่อสอนงานสมาชิกใหม่ และเพิ่มปริมาณผู้สมัครเข้าร่วมธุรกิจ ตลอดจนเสริมสร้างสายสัมพันธ์ให้กับสมาชิกภายในองค์กรธุรกิจของตน

4. การเรียนรู้

คือสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะองค์กรแห่งการเรียนรู้เท่านั้นที่จะสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน หากเราต้องการให้องค์กรเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เราต้องเริ่มที่ตัวเรา เมื่อเราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ผู้คนที่อยู่ในองค์กรเราก็จะทำตามแบบเรา และส่งต่อวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ลงไปเป็นทอดๆ การเรียนรู้ในเอมสตาร์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

4.1 การเรียนรู้แบบออฟไลน์ คอร์สการเรียนรู้ลักษณะนี้บริษัทฯ ได้จัดอยู่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง อาทิ

  • คอร์สที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้เลย เช่น ความรู้ผลิตภัณฑ์, ศักยภาพสินค้าสู่การเดินทางรอบโลก, การฝึกอบรมแต่งหน้าพื้นฐาน เป็นต้น
  • คอร์สที่เป็นลักษณะของการทำคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วม เช่น การสัมมนาระดับเข็มเกียรติคุณ, การสัมมนาระดับผู้นำ เป็นต้น
  • คอร์สที่เป็นลักษณะของการซื้อบัตรเพื่อเข้าร่วม เช่น การฝึกอบรม “มาสเตอร์ พาวเวอร์”, การฝึกอบรมแต่งหน้าแบบมืออาชีพ เป็นต้น

(นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถติดตามคอร์สต่างๆได้จากอีเว้นท์ที่กำลังมาถึง บนเว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com)

4.2 การเรียนรู้แบบออนไลน์ การเรียนรู้แบบออนไลน์ นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถ กดติดตามและสั่นกระดิ่ง เพื่อมิให้พลาดการเรียนรู้ออนไลน์ที่บริษัทฯ จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทั้งรายสัปดาห์และรายเดือน ผ่านหลากหลายแอปพลิเคชัน เช่น เฟชบุ๊ก FB: AimstarLearningSociety หรือ ยูทูป Youtube: Aimstar Channel รวมทั้งการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในคอร์สแบบกรุ๊ปปิดผ่านโปรแกรมออนไลน์ ซึ่งทำให้ได้เห็นหน้าพูดคุยซักถามกับวิทยากรอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

5. การฝึกใช้ระบบปฏิบัติการ

คือสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นต้องลงมือทำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและดูแลองค์กร ตลอดจนทำให้เรามีประสบการณ์จริงจากการใช้ระบบ สามารถให้คำแนะนำแก่นักธุรกิจเอมสตาร์ในองค์กรธุรกิจของเราได้อย่างถูกต้อง นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถใช้ User name และ Password ของตนในการ Log in เข้าระบบดังต่อไปนี้

  • “แอปพลิเคชัน Aimstar Shopping Online” เพื่อสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งการสมัครสมาชิกลูกค้าวีไอพีออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้าในราคาสมาชิก หรือ การสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ให้กับผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้าพร้อมสร้างธุรกิจ
  • “รายงานเอกสิทธิ์เฉพาะนักธุรกิจเอมสตาร์” บนเว็บไซต์ เป็นรายงานที่สรุปสาระสำคัญในเชิงธุรกิจให้นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว