คำถามที่พบบ่อย

Q27: หากต้องการสมัครสมาชิกแต่ไม่มีผู้สปอนเซอร์และไม่รู้จักกับสมาชิกท่านใดเลยสามารถสมัครได้หรือไม่?

A: สามารถสมัครได้ โดยเมื่อท่านทำการสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์ในช่อง “ผู้ให้คำแนะนำ” ท่านสามารถเลือก “ให้ระบบจัดการเลือกให้” ซึ่งระบบจะทำการเลือกผู้สปอนเซอร์ให้กับท่านโดยอัตโนมัติ

Q26: หากทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วและต้องการที่จะยืนยันการชำระค่าสินค้าโดยการแนบ “หลักฐานการโอนเงิน” ผ่านระบบจะต้องดำเนินการอย่างไร?

A: เข้าที่เว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com > Aimstarshopping Online > ลงชื่อเข้าใช้ > ระบุรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน > ประวัติการสั่งซื้อสินค้า > เลือกเลขที่ใบสั่งซื้อ > แจ้งยืนยันการโอนเงิน > แนบไฟล์รูป (ขนาดของรูปภาพจะต้องไม่เกิน 500 KB) > กดส่งข้อมูล

Q25: หากยืนยันการชำระค่าสินค้าโดยการแนบ “หลักฐานการโอนเงิน” ผ่านระบบเรียบร้อยแล้วจำเป็นที่จะต้องยืนยันการชำระค่าสินค้าในช่องทางอื่นๆอีกหรือไม่?

A: ไม่ต้องแจ้งยืนยันในช่องทางอื่นๆอีก

Q24: หากมีความประสงค์ที่จะยืนยันการชำระค่าสินค้าโดยการแนบ “หลักฐานการโอนเงิน” ผ่านระบบขนาดของรูปภาพจะต้องมีขนาดไม่เกินเท่าใด?

A: ขนาดไฟล์ของรูปภาพจะต้องมีขนาดไม่เกิน 500 KB

Q23: กรณีลืมรหัสลับ (Password) สำหรับเข้าระบบเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวต้องทำอย่างไรบ้าง?

A: ท่านสามารถทำการเปลี่ยนรหัสลับใหม่ด้วยตนเองในระบบโดยเข้าที่เว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com > ล็อคอิน (Log in) > Forgot Your Password/ลืมรหัสผ่าน > ระบุรหัสสมาชิกของท่าน > กด รีเซตรหัสผ่าน > ระบบจะทำการส่งอีเมลยืนยันการเปลี่ยนรหัสลับใหม่ให้กับท่านตามอีเมลที่ท่านระบุไว้กับทางบริษัทฯ เมื่อท่านทำการยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยท่านจะสามารถล็อคอิน (Log in) เข้าระบบด้วยรหัสใหม่ของท่านได้ทันที

Q22: ลูกค้าวีไอพี (VIP Client) ต้องทำการต่ออายุหรือไม่?

A: ท่านจะได้รับการต่ออายุให้กับลูกค้าวีไอพีโดยอัตโนมัติ 1 ปี เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าสะสมตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ในปีนั้นๆ

Q21: สมัครเป็นลูกค้าวีไอพี (VIP Client) ผ่านช่องทาง “ออนไลน์” เรียบร้อยแล้วสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันทีหรือไม่?

A: สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันที

Q20: การสมัครลูกค้าวีไอพี (VIP Client) กับ สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aim star Business Owner - ABO) แตกต่างกันอย่างไร?

A: ความแตกต่างระหว่างนักธุรกิจเอมสตาร์และลูกค้าวีไอพี มีดังนี้

Q19: หากสั่งซื้อสินค้าแจ้งว่ารับด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการ เมื่อชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วจะต้องเข้ามารับสินค้าที่บริษัทฯภายในกี่วัน?

A: ท่านจะต้องเข้ามารับสินค้าที่บริษัทฯภายใน 7 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ หากเกินกว่าเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯจะคิดค่าบริการจัดเก็บสินค้าในอัตราวันล่ะ 100 บาท หากเกินกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันสั่งซื้อให้ถือว่านักธุรกิจเอมสตาร์ที่สั่งซื้อสินค้านั้นยินยอมให้บริษัทฯใช้ดุลยพินิจดำเนินการจัดการกับสินค้าที่สั่งซื้อได้ตามความเหมาะสม

Q18: หากเลือกการชำระค่าสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) จะต้องสั่งยอดชำระขั้นต่ำเท่าใด และยอดชำระจะต้องไม่เกินเท่าใด?

A: สามารถใช้บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ได้เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท โดยไม่เกิน 50,000 บาท

Q17: สั่งซื้อสินค้ามูลค่าเท่าใดจึงไม่เสียค่าจัดส่ง? และหากไม่ถึงที่กำหนดจะคิดค่าจัดส่งเท่าใด?

A: สั่งซื้อตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไปจะไม่คิดค่าจัดส่ง หากไม่ถึง 2,000 บาท จะคิดค่าจัดส่ง 100 บาท

Q16: กรณีที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์และรับสินค้าด้วยตนเองที่หน้าเคาน์เตอร์บริการต้องทำอย่างไรบ้าง?

A: ท่านจะต้องแจ้งเลขที่สั่งซื้อ พร้อมแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งที่มารับสินค้าด้วยตนเอง

Q15: กรณีสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับสินค้าแทนที่หน้าเคาน์เตอร์บริการสามารถทำได้หรือไม่?

A: สามารถทำได้ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมระบุว่าให้บุคคลใดมารับสินค้าแทน โดยผู้ที่มารับแทนนั้นต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของตนเองพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแนบคู่ด้วยทุกครั้ง

Q14: หากทำรายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วมีความประสงค์ที่จะชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์บริการสามารถทำได้หรือไม่?

A: สามารถทำได้ โดยท่านสามารถแจ้งเลขที่สั่งซื้อเพื่อดำเนินการชำระค่าสินค้ากับพนักงานได้ทันที ทั้งนี้รายการสั่งซื้อของท่านจะอยู่ในระบบ 2 วัน หลังจากนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

Q13: เมื่อทำรายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสสามารถทำได้หรือไม่?

A: สามารถทำได้ โดยขั้นตอนการชำระค่าสินค้า กดเลือกชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ ”กดปุ่มนี้เพื่อดำเนินการ” ระบบจะแสดงเลขที่บาร์โค้ด 15 หลักให้ท่านทราบ โดยท่านสามารถนำเลขที่บาร์โค้ดดังกล่าวไปแสดงเพื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้

Q12: เมื่อทำการชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้วจำเป็นจะต้องทำการโทรศัพท์หรือส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้ากลับมายังบริษัทฯอีกหรือไม่?

A: ไม่จำเป็นต้องยืนยันการชำระค่าสินค้าให้ช่องทางอื่นๆอีก

Q11: เมื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และมีความประสงค์ที่จะชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสต้องทำอย่างไร?

A: เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เมื่อมาถึงขั้นตอนการชำระค่าสินค้าให้ท่านเลือกวิธีชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยระบบจะให้ท่านยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ จากนั้นให้ท่านกดที่ “กรุณากดปุ่มนี้เพื่อดำเนินการ” ท่านจะสามารถพิมพ์ ใบแจ้งการชำระเงินซึ่งจะมีบาร์โค้ดและตัวเลข 15 หลักระบุอยู่ โดยท่านสามารถนำใบแจ้งการชำระเงินไปแสดงที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อทำการชำระค่าสินค้าได้ หากต้องการพิมพ์ซ้ำสามารถเข้าไปพิมพ์ซ้ำได้ที่อีเมลที่ท่านระบุไว้ขณะสั่งซื้อสินค้า

Q10: เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์และมีความประสงค์ที่จะชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสต้องทำอย่างไร?

A: กรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วท่านสามารถเลือกวิธีชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสรุปยอดเงินและเลขที่ใบสั่งซื้อให้ท่านทราบ และระบบจะทำการส่ง SMS หมายเลขบาร์โค้ดทั้ง 15 หลักไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน โดยท่านสามารถนำเลขที่บาร์โค้ด 15 หลัก แจ้งกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อทำการชำระค่าสินค้าได้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับ SMS ท่านสามารถติดต่อกลับมายังบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-7269030 หรือทาง Line ID: @aimstar.info เวลา 10.30-19.30 น.

Q9: หากมีข้อขัดข้องหรือปัญหาในการใช้บริการต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตต้องทำอย่างไร?

A: ท่านจะต้องทำการติดต่อไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านเป็นอันดับแรก

Q8: จะทราบได้อย่างไรว่าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นั้นมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมหรือไม่?

A: เมื่อท่านเลือกสถานที่จัดส่งแล้วระบบจึงจะทำการคำนวณและแสดงค่าจัดส่งสินค้า (ถ้ามี) ให้ทราบก่อนการทำรายการต่อไป

Q7: เมื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และเลือกวิธีการรับสินค้าโดยการจัดส่งตามที่อยู่จะได้รับสินค้าเมื่อใด?

A:
กรุงเทพมหานคร
- การสั่งซื้อสินค้า และยืนยันการชำระเงินก่อนเวลา 14.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป ของการสั่งซื้อสินค้า
- การสั่งซื้อสินค้า และยืนยันการชำระเงินหลังเวลา 14.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2 วัน
ต่างจังหวัด
- โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2-3 วัน
- ยกเว้นในบางพื้นที่ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 2-4 วัน (ไม่รวมวันสั่งซื้อ)
(สามารถตรวจสอบรายละเอียดการจัดส่งสินค้าของแต่ละพื้นที่ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ)

Q6: การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สามารถทำรายการได้ตลอดเวลาใช่หรือไม่?

A: การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Q5: หากท่านไม่ได้ทำการยืนยันการชำระเงินภายในเวลา 10.30-19.30 น. ของวันที่ท่านสั่งซื้อสินค้า ท่านต้องทำการสั่งซื้อสินค้าใหม่หรือไม่?

A: ไม่ต้องทำการสั่งซื้อสินค้าใหม่ รายการสั่งซื้อของท่านจะอยู่ในระบบเป็นเวลา 2 วัน หากยังไม่ได้ยืนยันการชำระเงิน รายการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจึงจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

Q4: หากมีความประสงค์ที่จะยืนยันการโอนเงินชำระค่าสินค้า สามารถยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าได้ภายในระยะเวลาใด?

A: ท่านสามารถยืนยันการชำระค่าสินค้าได้ตั้งแต่ 10.30-19.30 น. ของทุกวัน

Q3: เพราะเหตุใด การชำระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตที่หน้าเคาน์เตอร์บริการ พนักงานต้องขอตรวจบัตรประชาชนทุกครั้ง?

A: บริษัทฯปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คุ้มครองผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร โดยไม่อนุญาตให้มีการนำบัตรเครดิตผู้อื่นมาใช้เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการในทุกกรณี หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุลในบัตรประชาชนแต่ยังใช้บัตรเครดิตชื่อเดิมอยู่จะต้องแสดงหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลด้วยทุกครั้ง

Q2: หากสามีหรือภรรยาสมัครเป็นลูกค้าวีไอพี (VIP Client) คนละรหัส และต่อมาสามีหรือภรรยามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานะภาพเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์จะมีผลเช่นไร?

A: รหัสที่เปลี่ยนสถานะภาพเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ถือเป็นรหัสที่สามารถดำเนินธุรกิจเอมสตาร์ได้ตามเงื่อนไขทุกประการและรหัสที่เป็นลูกค้าวีไอพีจะเป็นโมฆะเมื่อมีการตรวจสอบพบว่าทั้งคู่เป็นสามีหรือภรรยากันจริง 

ตัวอย่างเช่น ภรรยาสมัครเป็นลูกค้าวีไอพี เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2566 และสามีสมัครเป็นลูกค้าวีไอพี เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2566 ต่อมาสามีมีความสนใจที่จะทำธุรกิจเอมสตาร์จึงได้ทำการเปลี่ยนสถานะภาพเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ในวันที่ 25 ม.ค. 2566 และหากมีการตรวจพบว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันรหัสของภรรยาที่สมัครเข้ามาเป็นลูกค้าวีไอพีจะเป็นโมฆะ (ไม่สำคัญว่ารหัสที่สมัครเข้ามาเป็นลูกค้าวีไอพีนั้นจะสมัครเข้ามาก่อนหรือหลังก็ตาม)

Q1: หากสามีหรือภรรยาได้สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์อยู่ก่อนแล้ว โดยที่อีกฝ่ายไม่ทราบและมีความประสงค์ที่สมัครเป็นลูกค้าวีไอพี (VIP Client) เพื่อซื้อสินค้าได้หรือไม่?

A: กรณีที่ท่านสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าวีไอพีโดยคู่สมรสของท่านได้สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์อยู่ก่อนแล้ว ระบบจะไม่สามารถสืบทราบได้ดังนั้นหากเกิดการร้องเรียนจากบุคคลอื่นว่าคู่สมรสของท่านเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์อยู่ก่อนแล้วรหัสที่ท่านได้สมัครเข้ามาเป็นลูกค้าวีไอพีจะเป็นโมฆะ