คำถามที่พบบ่อย

Q3: เครื่องกรองน้ำวาซเซอร์ สามารถกรองน้ำบาดาลได้หรือไม่?

A: ไม่สามารถใช้กรองน้ำบาดาลได้ เนื่องจากในน้ำบาดาลประกอบด้วย เศษหิน ดิน และทราย ซึ่งจะทำให้ไส้กรองอุดตันและชำรุดได้ แนะนำให้ใช้เครื่องกรองน้ำวาซเซอร์ กับน้ำประปา เท่านั้น

Q2: ไฟสถานะ ทั้ง 3 แถบของเครื่องกรองน้ำวาซเซอร์แจ้งสถานะอะไรบ้าง?

A: 1.สถานะการทำงานของเครื่อง 2.สภาวะของไส้กรอง 3.สภาวะของแบตเตอรี่

Q1: ระบบ อัลตร้าฟิวเทรชขั่น เมมเบรน (UF Membrane System) คืออะไร?

A: ระบบ อัลตร้าฟิวเทรชขั่น เมมเบรน (UF Membrane System) ขนาด 0.01 ไมครอน เป็นนวัตกรรมของการกรองที่สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ 100% แต่แร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะยังสามารถผ่านออกไปได้ (ระบบการกรองที่สามารถเลือกผ่านสารได้ตามที่ต้องการนี้เป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในวงการแพทย์ เช่นการกรองเลือดเป็นต้น)