คำถามที่พบบ่อย

Q49: สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aimstar Business Owner - ABO) ผ่านทางออนไลน์แล้วจะต้องส่งเอกสารใดๆให้ทางบริษัทฯอีกหรือไม่?

A: ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆให้กับบริษัทฯอีก

Q48: การแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aimstar Business Owner - ABO) ขนาดไฟล์ของรูปภาพจะต้องมีขนาดไม่เกินเท่าใด?

A: ขนาดของไฟล์ภาพจะต้องไม่เกิน 5 MB

Q47: สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aimstar Business Owner - ABO) ผ่านทางออนไลน์แล้วสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือทำการสปอนเซอร์ได้ทันทีหรือไม่?

A: ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าและทำการสปอนเซอร์ได้ทันที

Q46: สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aimstar Business Owner - ABO) ผ่านทางออนไลน์แล้วสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์จะมีอายุกี่ปี?

A: สถานภาพการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์จะยังคงมีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันสมัคร ตัวอย่างเช่น ทำการสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ท่านสามารถทำการต่ออายุได้วันสุดท้ายคือวันที่ 30 มิถุนายน 2564

Q45: การต่ออายุนักธุรกิจเอมสตาร์ ทำอย่างไร?

A: เข้าเว็บไซต์ www.aimstarnetwork > กดไอคอน ต่ออายุสมาชิกออนไลน์ ฟรี > กรอก รหัสสมาชิก และ รหัสผ่าน > กด ดำเนินการต่อไป > กด ยอมรับเงื่อนไข > กด บันทึกข้อมูล

Q44: การต่ออายุนักธุรกิจเอมสตาร์ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

A: ไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรีค่าต่ออายุสมาชิก)

Q43: สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aimstar Business Owner - ABO) ผ่านทางออนไลน์แล้ว จะสามารถดาวน์โหลด คู่มือนักธุรกิจ และใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ใด?

A: ท่านสามารถดาวน์โหลด โดยการ ล็อคอิน (Log in) ที่เว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com เข้าสู่ระบบด้วย User name และ Password และเลือกเมนู “เอกสารประกอบการดำเนินธุรกิจ”

Q42: การสมัครลูกค้าวีไอพี (VIP Client) และการสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aimstar Business Owner - ABO) มีความแตกต่างกันอย่างไร?

A: ความแตกต่างระหว่างนักธุรกิจเอมสตาร์และลูกค้าวีไอพี มีดังนี้

Q41: ออโต้สปอนเซอร์ คืออะไร?

A: บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้พัฒนาระบบออโต้สปอนเซอร์ เพื่อมอบหมายสิทธิ์ในการเป็นผู้สปอนเซอร์ต่อการสมัครของผู้ที่ไม่มีผู้แนะนำธุรกิจ โดยบริษัทฯจะมอบหมายให้นักธุรกิจเอมสตาร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สปอนเซอร์ และให้การดูแลผู้สมัครใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องสินค้า และ/หรือ แนวทางการสร้างธุรกิจเอมสตาร์บนแนวทางที่ถูกต้อง