คำถามที่พบบ่อย

Q45: สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aimstar Business Owner - ABO) ผ่านทางออนไลน์แล้วจะต้องส่งเอกสารใดๆให้ทางบริษัทฯอีกหรือไม่?

A: ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆให้กับบริษัทฯอีก

Q44: การแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aimstar Business Owner - ABO) ขนาดไฟล์ของรูปภาพจะต้องมีขนาดไม่เกินเท่าใด?

A: ขนาดของไฟล์ภาพจะต้องไม่เกิน 5 MB

Q43: สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aimstar Business Owner - ABO) ผ่านทางออนไลน์แล้วสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือทำการสปอนเซอร์ได้ทันทีหรือไม่?

A: ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าและทำการสปอนเซอร์ได้ทันที

Q42: สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aimstar Business Owner - ABO) ผ่านทางออนไลน์แล้วสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์จะมีอายุกี่ปี?

A: สถานภาพการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์จะยังคงมีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันสมัคร

ตัวอย่างเช่น ทำการสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์วันที่ 1 มกราคม 2566 ท่านสามารถทำการต่ออายุได้วันสุดท้ายคือวันที่ 31 มกราคม 2567

Q41: การต่ออายุนักธุรกิจเอมสตาร์ ทำอย่างไร?

A: เข้าเว็บไซต์ www.aimstarnetwork > กดไอคอน ต่ออายุสมาชิกออนไลน์ ฟรี > กรอก รหัสสมาชิก และ รหัสผ่าน > กด ดำเนินการต่อไป > กด ยอมรับเงื่อนไข > กด บันทึกข้อมูล

ลิงก์ต่ออายุสมาชิก https://shopping.aimstarnetwork.com/th/member/ABORenewal.aspx

Q40: การต่ออายุนักธุรกิจเอมสตาร์ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

A: ไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรีค่าต่ออายุสมาชิก)

Q39: สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aimstar Business Owner - ABO) ผ่านทางออนไลน์แล้ว จะสามารถดาวน์โหลด คู่มือนักธุรกิจ และใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ใด?

A: ท่านสามารถดาวน์โหลด โดยการ ล็อคอิน (Log in) ที่เว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com เข้าสู่ระบบด้วย User name และ Password และเลือกเมนู “เอกสารประกอบการดำเนินธุรกิจ”

Q38: การสมัครลูกค้าวีไอพี (VIP Client) และการสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aimstar Business Owner - ABO) มีความแตกต่างกันอย่างไร?

A: ความแตกต่างระหว่างนักธุรกิจเอมสตาร์และลูกค้าวีไอพี มีดังนี้

Q37: ออโต้สปอนเซอร์ คืออะไร?

A: บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้พัฒนาระบบออโต้สปอนเซอร์ เพื่อมอบหมายสิทธิ์ในการเป็นผู้สปอนเซอร์ต่อการสมัครของผู้ที่ไม่มีผู้แนะนำธุรกิจ โดยบริษัทฯจะมอบหมายให้นักธุรกิจเอมสตาร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สปอนเซอร์ และให้การดูแลผู้สมัครใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องสินค้า และ/หรือ แนวทางการสร้างธุรกิจเอมสตาร์บนแนวทางที่ถูกต้อง

Q36: หากต้องการสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์แต่ไม่มีผู้สปอนเซอร์และไม่รู้จักกับนักธุรกิจเอมสตาร์ท่านใดเลย สามารถสมัครได้หรือไม่?

A: สามารถสมัครได้ โดยเมื่อทำการสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ที่หน้าเว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com ในช่อง “ผู้ให้คำแนะนำ” ท่านสามารถเลือก “ให้ระบบจัดการเลือกให้” ซึ่งระบบจะทำการเลือกผู้สปอนเซอร์ให้กับท่านโดยอัตโนมัติ

Q35: เพราะเหตุใดจึงต้องให้ความสำคัญกับที่อยู่อีเมล (Email Address) ของแต่ละรหัส?

A: บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีความทันสมัย ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล อนึ่ง เป็นที่ยอมรับกันว่า ที่อยู่อีเมล (Email Address) ของท่านมีความสำคัญและเป็นข้อมูลจำเพาะที่ใช้ในการยืนยันตัวตนและติดต่อธุรกรรมหลายอย่างกับทางบริษัทฯ อาทิ การรีเซ็ตเปลี่ยนแปลงรหัสลับ (Password) การติดตามสินค้าระหว่างการจัดส่ง ฯลฯ ดังนั้นโปรดให้ความสำคัญกับที่อยู่อีเมลของท่าน

1.นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ยังมิได้ให้ที่อยู่อีเมลแก่บริษัทฯ ท่านสามารถเข้าไปที่ สมาชิกล็อคอิน ( Log in) ที่เว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com สมาชิกเข้าสู่ระบบด้วย User name และ Password แล้วเข้า เมนู “ประวัติส่วนตัว” เพื่อกรอกที่อยู่อีเมลของท่าน แล้วกด “บันทึกข้อมูล” ระบบจะทำการบันทึกที่อยู่อีเมลของท่านโดยอัตโนมัติ

2.อีเมลของนักธุรกิจเอมสตาร์แต่ละรหัสจะต้องไม่ใช้ซ้ำกับอีเมลของนักธุรกิจเอมสตาร์รหัสอื่น

Q34: หากทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วและต้องการที่จะยืนยันการชำระค่าสินค้าโดยการแนบ “หลักฐานการโอนเงิน” ผ่านระบบจะต้องดำเนินการอย่างไร?

A: เข้าที่เว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com > Aimstarshopping Online > ลงชื่อเข้าใช้ > ระบุรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน > ประวัติการสั่งซื้อสินค้า > เลือกเลขที่ใบสั่งซื้อ > แจ้งยืนยันการโอนเงิน > แนบไฟล์รูป (ขนาดของรูปภาพจะต้องไม่เกิน 500 KB) > กดส่งข้อมูล

Q33: หากยืนยันการชำระค่าสินค้าโดยการแนบ “หลักฐานการโอนเงิน” ผ่านระบบเรียบร้อยแล้วจำเป็นที่จะต้องยืนยันการชำระค่าสินค้าในช่องทางอื่นๆอีกหรือไม่?

A: ไม่ต้องแจ้งยืนยันในช่องทางอื่นๆอีก

Q32: หากทำการแนบ “หลักฐานการโอนเงิน” ให้กับบริษัทฯหลัง 19.30 น. ยอดธุรกิจจะแสดงเมื่อใด ?

A: หากท่านชำระค่าสินค้าและ/หรือแจ้งยืนยันการชำระเงินหลังเวลา 19.30 น. บริษัทฯจะทำการยืนยันการชำระเงินของท่านในวันถัดไป ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบยอดธุรกิจได้ในวันถัดไป

ตัวอย่างเช่น ท่านสั่งซื้อสินค้าในวันที่ 20 ม.ค. 2566 และได้ดำเนินการโอนเงินในเวลา 18.00 น. แต่ท่านได้ยืนยันการชำระเงินโดยวิธีการแนบ “หลักฐานการโอนเงิน” ในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 20 ม.ค. 2566 บริษัทฯจะยืนยันการชำระเงินของท่านในวันที่ 21 ม.ค. 2566 และรายงานยอดธุรกิจดังกล่าวของท่านจะแสดงในวันที่ 21 ม.ค. 2566 ดังนั้นท่านจะต้องระมัดระวังการทำรายการในลักษณะนี้ในวันสิ้นเดือน (วันสุดท้ายของเดือน) โดยเฉพาะการสั่งซื้อแบบ BEC เพราะหากท่านแจ้งยืนยันการชำระเงินหลังเวลา 19.30 น. ท่านจะไม่สามารถทำการแจงยอด BEC ได้

Q31: หากมีความประสงค์ที่จะยืนยันการชำระค่าสินค้าโดยการแนบ “หลักฐานการโอนเงิน” ผ่านระบบขนาดของรูปภาพจะต้องมีขนาดไม่เกินเท่าใด?

A: ขนาดไฟล์ของรูปภาพจะต้องมีขนาดไม่เกิน 500 KB

Q30: กรณีลืมรหัสลับ (Password) สำหรับเข้าระบบปฏิบัติการเอมสตาร์จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

A: ท่านสามารถทำการเปลี่ยนรหัสลับใหม่ด้วยตนเองในระบบโดยเข้าที่เว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com > ล็อคอิน (Log in) > Forgot Your Password/ลืมรหัสผ่าน > ระบุรหัสสมาชิกของท่าน > กด รีเซตรหัสผ่าน > ระบบจะทำการส่งอีเมลยืนยันการเปลี่ยนรหัสลับใหม่ให้กับท่านตามอีเมลที่ท่านระบุไว้กับทางบริษัทฯ เมื่อท่านทำการยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยท่านจะสามารถล็อคอิน (Log in) เข้าระบบด้วยรหัสใหม่ของท่านได้ทันที

ลิงก์รีเซตรหัสผ่าน  https://shopping.aimstarnetwork.com/accounts/resetpassword

Q29: นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ยังไม่ได้ให้อีเมลของท่านกับทางบริษัท จะสามารถเปลี่ยนรหัสลับ (Password) ด้วยตนเองในระบบได้หรือไม่?

A: ไม่สามารถทำได้ ท่านจะต้องทำการแจ้งเพิ่มเติมอีเมลของท่านกับทางบริษัทฯก่อนเป็นอันดับแรก โดยการส่งสำเนาบัตรประชาชนที่มีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุอีเมลของท่าน , รหัสสมาชิก และหมายเลขโทรศัพท์ โดยท่านสามารถยื่นเอกสารได้ทั้งที่หน้าเคาน์เตอร์บริการ , Line ID: @aimstar.info หรือส่งเอกสารของท่านทางอีเมล info@aimstarnetwork.com

Q28: หากไม่ได้ทำการแจงยอด BEC คงเหลือภาย ในวันที่ 10 ของเดือน จะเกิดอะไรขึ้น?

A: ยอด BEC คงเหลือหลังวันที่ 10 ของเดือน จะถูกแจงเข้ายอดธุรกิจส่วนตัวของท่านโดยอัตโนมัติ 

ตัวอย่างเช่น นาย ก.สั่งซื้อสินค้าแบบ BEC รอบวันที่ 1 ม.ค. 2566 และไม่ได้ทำการแจงยอดในวันที่ 10 ก.พ. 2566 ยอด BEC จะถูกแจงเข้าเป็นยอดธุรกิจของนาย ก. ในวันที่ 10 ก.พ. 2566 โดยอัตโนมัติ

Q27: หากสั่งซื้อสินค้าแจ้งว่ารับด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการ เมื่อชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วจะต้องเข้ามารับสินค้าที่บริษัทฯภายในกี่วัน?

A: ท่านจะต้องเข้ามารับสินค้าที่บริษัทฯภายใน 7 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ หากเกินกว่าเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯจะคิดค่าบริการจัดเก็บสินค้าในอัตราวันล่ะ 100 บาท หากเกินกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันสั่งซื้อให้ถือว่านักธุรกิจเอมสตาร์ที่สั่งซื้อสินค้านั้นยินยอมให้บริษัทฯใช้ดุลยพินิจดำเนินการจัดการกับสินค้าที่สั่งซื้อได้ตามความเหมาะสม

Q26: การชำระค่าสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) ยอดธุรกิจจะแสดงหลังจากชำระเงินในทันทีหรือไม่?

A: ยอดธุรกิจของท่านจะแสดงหลังจากชำระเงินแล้ว ภายใน 2-3 วัน

ตัวอย่างเช่น นาย ก. สั่งซื้อสินค้าในวันที่ 29 ม.ค. 2566 เวลา 13.00 น. โดยเลือกวิธีการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) นาย ก. ได้รับสินค้าและชำระเงินกับบริษัทฯจัดส่งสินค้าในวันที่ 30 ม.ค. 2566 ทางบริษัทฯจะสามารถตรวจพบยอดชำระของท่านได้ในวันที่ 1-2 ก.พ. 2566 ยอดธุรกิจของท่านจะถูกบันทึกเป็นของเดือน ก.พ. 2566 ดังนั้นท่านจะต้องระมัดระวังในการเลือกชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) ในช่วงปลายเดือน

Q25: หากเลือกการชำระค่าสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) จะต้องสั่งยอดชำระขั้นต่ำเท่าใด และยอดชำระจะต้องไม่เกินเท่าใด?

A: สามารถใช้บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ได้เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท โดยไม่เกิน 50,000 บาท

Q24: สั่งซื้อสินค้ามูลค่าเท่าใดจึงไม่เสียค่าจัดส่ง? และหากไม่ถึงที่กำหนดจะคิดค่าจัดส่งเท่าใด?

A: สั่งซื้อตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไปจะไม่คิดค่าจัดส่ง หากไม่ถึง 2,000 บาท จะคิดค่าจัดส่ง 100 บาท

Q23: กรณีที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ชำระค่าสินค้าโดยการตัดบัตรเครดิต หากเป็นการสั่งซื้อเป็นแบบปกติ (Regular Order) ยอดธุรกิจ (พีวี) จะเป็นของวันที่เท่าไหร่?

A: ยอดธุรกิจ (พีวี) ของท่านจะได้รับการบันทึกตามวันและเวลาที่ท่านได้ทำการชำระเงิน ทั้งนี้รายการตัดบัตรเครดิตของท่านต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารโดยสมบูรณ์

Q22: กรณีที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์และรับสินค้าด้วยตนเองที่หน้าเคาน์เตอร์บริการต้องทำอย่างไรบ้าง?

A: ท่านจะต้องแจ้งเลขที่สั่งซื้อ พร้อมแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งที่มารับสินค้าด้วยตนเอง

Q21: กรณีสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับสินค้าแทนที่หน้าเคาน์เตอร์บริการสามารถทำได้หรือไม่?

A: สามารถทำได้ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมระบุว่าให้บุคคลใดมารับสินค้าแทน โดยผู้ที่มารับแทนนั้นต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของตนเองพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแนบคู่ด้วยทุกครั้ง

Q20: หากทำรายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วมีความประสงค์ที่จะชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์บริการสามารถทำได้หรือไม่?

A: สามารถทำได้ โดยท่านสามารถแจ้งเลขที่สั่งซื้อเพื่อดำเนินการชำระค่าสินค้ากับพนักงานได้ทันที ทั้งนี้รายการสั่งซื้อของท่านจะอยู่ในระบบ 2 วัน หลังจากนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

Q19: เมื่อทำรายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสสามารถทำได้หรือไม่?

A: สามารถทำได้ โดยขั้นตอนการชำระค่าสินค้า กดเลือกชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ ”กดปุ่มนี้เพื่อดำเนินการ” ระบบจะแสดงเลขที่บาร์โค้ด 15 หลักให้ท่านทราบ โดยท่านสามารถนำเลขที่บาร์โค้ดดังกล่าวไปแสดงเพื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้

Q18: เมื่อทำการชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้วจำเป็นจะต้องทำการโทรศัพท์หรือส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้ากลับมายังบริษัทฯอีกหรือไม่?

A: ไม่ต้องส่งหลักฐานยืนยันการชำระค่าสินค้าให้ช่องทางอื่นๆอีก ทั้งนี้หากท่านชำระค่าสินค้าหลังเวลา 19.30 น. บริษัทฯจะทำการยืนยันการชำระเงินของท่านในวันถัดไป ซึ่งท่านจะสามารถตรวจสอบยอดธุรกิจได้ในวันถัดไปเช่นกัน 

ตัวอย่างเช่น ท่านสั่งซื้อสินค้าในวันที่ 20 ม.ค. 2566 และชำระเงินเวลา 21.00 น. ของวันที่ 20 ม.ค. 2566 บริษัทฯจะยืนยันการชำระเงินของท่านในวันที่ 21 ม.ค. 2566 ทั้งนี้ยอดธุรกิจของท่านจะแสดงในรายงานของท่านในวันที่ 21 ม.ค. 2566 ควรระวังการทำรายการในลักษณะนี้ในวันสิ้นเดือน

Q17: เมื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และมีความประสงค์ที่จะชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสต้องทำอย่างไร?

A: เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เมื่อมาถึงขั้นตอนการชำระค่าสินค้าให้ท่านเลือกวิธีชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยระบบจะให้ท่านยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ จากนั้นให้ท่านกดที่ “กรุณากดปุ่มนี้เพื่อดำเนินการ” ท่านจะสามารถพิมพ์ ใบแจ้งการชำระเงินซึ่งจะมีบาร์โค้ดและตัวเลข 15 หลักระบุอยู่ โดยท่านสามารถนำใบแจ้งการชำระเงินไปแสดงที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อทำการชำระค่าสินค้าได้ หากต้องการพิมพ์ซ้ำสามารถเข้าไปพิมพ์ซ้ำได้ที่อีเมลที่ท่านระบุไว้ขณะสั่งซื้อสินค้า

Q16: เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์และมีความประสงค์ที่จะชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสต้องทำอย่างไร?

A: กรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วท่านสามารถเลือกวิธีชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสรุปยอดเงินและเลขที่ใบสั่งซื้อให้ท่านทราบ และระบบจะทำการส่ง SMS หมายเลขบาร์โค้ดทั้ง 15 หลักไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน โดยท่านสามารถนำเลขที่บาร์โค้ด 15 หลัก แจ้งกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อทำการชำระค่าสินค้าได้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับ SMS ท่านสามารถติดต่อกลับมายังบริษัทฯที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-7269030 หรือทาง Line ID: @aimstar.info เวลา 10.30-19.30 น.

Q15: หากมีข้อขัดข้องหรือปัญหาในการใช้บริการต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตต้องทำอย่างไร?

A: ท่านจะต้องทำการติดต่อไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านเป็นอันดับแรก

Q14: จะทราบได้อย่างไรว่าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นั้นมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมหรือไม่?

A: เมื่อท่านเลือกสถานที่จัดส่งแล้วระบบจึงจะทำการคำนวณและแสดงค่าจัดส่งสินค้า (ถ้ามี) ให้ทราบก่อนการทำรายการต่อไป

Q13: เมื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และเลือกวิธีการรับสินค้าโดยการจัดส่งตามที่อยู่จะได้รับสินค้าเมื่อใด?

A:
กรุงเทพมหานคร
- การสั่งซื้อสินค้า และยืนยันการชำระเงินก่อนเวลา 14.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป ของการสั่งซื้อสินค้า
- การสั่งซื้อสินค้า และยืนยันการชำระเงินหลังเวลา 14.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2 วัน
ต่างจังหวัด
- โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2-3 วัน
- ยกเว้นในบางพื้นที่ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 2-4 วัน (ไม่รวมวันสั่งซื้อ)
(สามารถตรวจสอบรายละเอียดการจัดส่งสินค้าของแต่ละพื้นที่ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ)

Q12: กรณีสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ชำระค่าสินค้าโดยการตัดบัตรเครดิต หากเป็นการสั่งซื้อเป็นแบบแบบ BEC เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้วจะสามารถแจงยอดได้เมื่อใด?

A: เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แบบ BEC และรายการตัดบัตรเครดิตของท่านได้รับการอนุมัติจากธนาคารโดยสมบูรณ์ ท่านจะสามารถแจงยอด BEC ได้ทันที

Q11: การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สามารถทำรายการได้ตลอดเวลาใช่หรือไม่?

A: การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Q10: นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ให้กับใครได้บ้าง?

A: ท่านสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ให้กับตัวท่านเองและดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของท่าน

Q9: หากท่านไม่ได้ทำการยืนยันการชำระเงินภายในเวลา 10.30-19.30น. ของวันที่ท่านสั่งซื้อสินค้า ท่านต้องทำการสั่งซื้อสินค้าใหม่หรือไม่?

A: ไม่ต้องทำการสั่งซื้อสินค้าใหม่ รายการสั่งซื้อของท่านจะอยู่ในระบบเป็นเวลา 2 วัน หากยังไม่ได้ยืนยันการชำระเงิน รายการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจึงจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

Q8: หากส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าเข้ามายังบริษัทฯหลังจากเวลา 19.30 น. ไปแล้วจะมีผลอย่างไรบ้าง?

A: หากท่านส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าเข้ามายังบริษัทฯหลังเวลา 19.30น. เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการชำระเงินของท่านในวันทำการถัดไปซึ่งท่านจะสามารถตรวจสอบยอดธุรกิจได้ในวันทำการถัดไปเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น ท่านสั่งซื้อสินค้าในวันที่ 20 ม.ค. 2566 และส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินเข้ามาเวลา 21.00 น. ของวันที่ 20 ม.ค. 2566 บริษัทฯจะยืนยันการชำระเงินของท่านในวันที่ 21 ม.ค. 2566 ทั้งนี้ยอดธุรกิจของท่านจะแสดงในรายงานของท่านในวันที่ 21 ม.ค. 2566 ควรระวังการทำรายการในลักษณะนี้ในวันสิ้นเดือน

Q7: หากมีความประสงค์ที่จะยืนยันการโอนเงินชำระค่าสินค้า สามารถยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าได้ภายในระยะเวลาใด?

A: ท่านสามารถยืนยันการชำระค่าสินค้าได้ตั้งแต่ 10.30-19.30 น. ของทุกวัน

Q6: หากพบว่าทำการสั่งซื้อผิดรูปแบบจาก BEC เป็น แบบปกติ (Regular) ภายในเดือนที่สั่งซื้อสามารถแก้ไขได้หรือไม่?

A: สามารถแก้ไขได้ โดยท่านสามารถนำใบเสร็จรับเงินเดิมมาขอเปลี่ยนที่หน้าเคาน์เตอร์บริการ หรือส่งเข้ามาเปลี่ยนได้ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ทั้งนี้หากเป็นรายการข้ามเดือนและมีการคำนวณโบนัสจ่ายให้กับองค์กรธุรกิจแล้วจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ดังนั้นนักธุรกิจเอมสตาร์พึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความถูกต้องของรายการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

Q5: เพราะเหตุใด การชำระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตที่หน้าเคาน์เตอร์บริการ พนักงานต้องขอตรวจบัตรประชาชนทุกครั้ง?

A: บริษัทฯปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คุ้มครองผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร โดยไม่อนุญาตให้มีการนำบัตรเครดิตผู้อื่นมาใช้เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการในทุกกรณี หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุลในบัตรประชาชนแต่ยังใช้บัตรเครดิตชื่อเดิมอยู่จะต้องแสดงหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลด้วยทุกครั้ง

Q4: หากสามีหรือภรรยาได้สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์อยู่ก่อนแล้ว โดยที่อีกฝ่ายไม่ทราบและมีความประสงค์ที่สมัครเป็นลูกค้าวีไอพี (VIP Client) เพื่อซื้อสินค้าได้หรือไม่?

A: กรณีที่ท่านสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าวีไอพีโดยคู่สมรสของท่านได้สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์อยู่ก่อนแล้ว ระบบจะไม่สามารถสืบทราบได้ดังนั้นหากเกิดการร้องเรียนจากบุคคลอื่นว่าคู่สมรสของท่านเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์อยู่ก่อนแล้วรหัสที่ท่านได้สมัครเข้ามาเป็นลูกค้าวีไอพีจะเป็นโมฆะ

Q3: เพราะเหตุใดสามีและภรรยาถึงต้องสมัครสมาชิกเอมสตาร์ในรหัสเดียวกัน?

A: เพราะสามีและภรรยาถือเป็นบุคคลเดียวกันในทางกฏหมาย ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตาม

Q2: หากต้องการขอเพิ่มหรือถอนชื่อผู้สมัครร่วมจะต้องทำอย่างไร?

A: ท่านสามารถ ล็อคอิน ( Log in) ที่เว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com สมาชิกเข้าสู่ระบบด้วย User name และ Password ของท่าน แล้วเข้าไปที่เมนู “แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ” เลือก “ใบคำขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อผู้สมัครร่วม” ท่านจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าวออกมาเพื่อกรอกรายละเอียด (หรือขอแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่เคาน์เตอร์บริการ) แล้วยื่นพร้อมเอกสารประกอบการ การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้สมัครร่วมจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯแล้วเท่านั้น

Q1: หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวเช่น ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า , หมายเลขโทรศัพท์ จะต้องทำอย่างไร?

A: ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเองโดยการ ล็อคอิน (Log in) ที่เว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com สมาชิกเข้าสู่ระบบด้วย User name และ Password ของท่าน แล้วเข้าไปที่เมนู “ข้อมูลส่วนตัว” เลือก “ประวัติส่วนตัว” เพื่อแก้ไขข้อมูลได้