ติดตามข่าวสารและภาพ
กิจกรรม เพิ่มเติม ได้ที่
 
 


พิธีมอบทุนการศึกษาเอมสตาร์
• รุ่นที่ 4/2556
• รุ่นที่ 3/2555
• รุ่นที่ 2/2554
• รุ่นที่ 1/2553

ร่วมแสดงความยินดีกับ
นักเรียนทุนเอมสตาร์
• นพ.อนาวิล สงวนแก้ว
• นพ.สิขริณญ์ อุปะละ
• นพ.ณัฐดนัย ปุณณะนิธินนทน์
• นายเคน อรรถเวชกุล
• นายกษิต ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
• นายจักรพันธุ์ จันภิลม

ภาพกิจกรรมมูลนิธิฯ
มอบเครื่องช่วยหายใจ รพ.ศูนย์
จังหวัดยะลา
มอบรถทันตกรรมเคลื่อนที่แก่
สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
บริจาค โลหิตแก่สภากาชาดไทย
บริจาคเงินจำนวน1,000,000บ.
แก่สภากาชาดไทย เพื่อผู้ประสบ อุทกภัย
มอบข้าวขาวหอมมะลิไวทอล
สตาร์ให้กับสภากาชาดไทย
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหวและสึนามิใน
ประเทศญี่ปุ่น
บริจาคมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริจาคมูลนิธิเด็กอ่อนพญาไท
บริจาคเครื่องมือแพทย์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ
มอบเสื้อหนาว
งานเลี้ยงต้อนรับ
นักเรียนทุนเอมสตาร์ุ่

รุ่นที่ 1/2553
มอบผ้าห่ม
ประกาศ
เรื่อง การสั่งซื้อสินค้าสำหรับบริการจัดส่งในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
นักธุรกิจเอมสตาร์กรุณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเวลาในการแจ้งยืนยันการชำระเงิน
และวันที่ท่านจะได้รับสินค้าให้ชัดเจน ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
เพื่อให้ท่านสามารถวางแผนการทำงาน และรับสินค้าได้ตรงเวลาตามความประสงค์ของท่าน

สั่งซื้อสินค้า
แจ้งยืนยันการชำระเงิน
ก่อนเวลา 14.00 น

แจ้งยืนยันการชำระเงิน
หลังเวลา 14.00 น

วันที่ได้รับสินค้า
ช่องทาง
7 - ELEVEN
11 เม.ย. 57 17 เม.ย. 57 กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
ภายใน 3 วัน

ต่างจังหวัด
ภายในไม่เกิน 5 - 7 วัน

นับจากวันที่ทำการ
สั่งซื้อ ตามวันที่
และเวลาที่กำหนด
12 เม.ย. 57 ก่อนเที่ยง  
  หลังเที่ยง 18 เม.ย. 57
13 เม.ย. 57 หยุดวันอาทิตย์
14 เม.ย. 57 วันหยุดวันสงกรานต์
15 เม.ย. 57 วันหยุดวันสงกรานต์
16 เม.ย. 57 วันหยุดวันสงกรานต์
17 เม.ย. 57  
  21 เม.ย. 57
18 เม.ย. 57
19 เม.ย. 57 ก่อนเที่ยง  
  หลังเที่ยง 22 เม.ย. 57
20 เม.ย. 57 หยุดวันอาทิตย์
21 เม.ย. 57  
หมายเหตุ :  ในการสั่งซื้อและจัดส่งโดยบริการของ Kerry เป็นไปตามช่องตารางที่แจ้งวันที่ได้รับสินค้า
ส่วนในการจัดส่งโดยบริการของ 7 - ELEVEN ให้นับจากวันและเวลาที่กำหนดในตารางตามที่แจ้ง
(นับต่อจากวันที่ทำรายการยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาพื้นที่ให้บริการของ
7 - ELEVEN เนื่องจากเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง)