ติดตามข่าวสารและภาพ
กิจกรรม เพิ่มเติม ได้ที่
 
 


พิธีมอบทุนการศึกษาเอมสตาร์
• รุ่นที่ 4/2556
• รุ่นที่ 3/2555
• รุ่นที่ 2/2554
• รุ่นที่ 1/2553

ร่วมแสดงความยินดีกับ
นักเรียนทุนเอมสตาร์
• นพ.อนาวิล สงวนแก้ว
• นพ.สิขริณญ์ อุปะละ
• นพ.ณัฐดนัย ปุณณะนิธินนทน์
• นายเคน อรรถเวชกุล
• นายกษิต ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
• นายจักรพันธุ์ จันภิลม

ภาพกิจกรรมมูลนิธิฯ
มอบเครื่องช่วยหายใจ รพ.ศูนย์
จังหวัดยะลา
มอบรถทันตกรรมเคลื่อนที่แก่
สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
บริจาค โลหิตแก่สภากาชาดไทย
บริจาคเงินจำนวน1,000,000บ.
แก่สภากาชาดไทย เพื่อผู้ประสบ อุทกภัย
มอบข้าวขาวหอมมะลิไวทอล
สตาร์ให้กับสภากาชาดไทย
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหวและสึนามิใน
ประเทศญี่ปุ่น
บริจาคมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริจาคมูลนิธิเด็กอ่อนพญาไท
บริจาคเครื่องมือแพทย์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ
มอบเสื้อหนาว
งานเลี้ยงต้อนรับ
นักเรียนทุนเอมสตาร์ุ่

รุ่นที่ 1/2553
มอบผ้าห่ม